Περισυλλογή και μεταφορά στους κτηνιάτρους αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2021

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

28/05/2021

Προυπολογισμός:

21.000,00 ευρώ