Περισυλλογή και μεταφορά στους κτηνιάτρους αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2022

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/05/2022

Προυπολογισμός:

17.997,00 €