«Περισυλλογή και μεταφορά στους κτηνιάτρους αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους  2023 »

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

11/04/2023

Προυπολογισμός:

10.095,00