Περισυλλογή και μεταφορά στους κτηνιάτρους αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2024

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

25/04/2024

Προυπολογισμός:

30.996,00