Πεζοπορική Διαδρομή των μαστόρων της πέτρας Θυμιανών και ανάπλαση Δημ. χώρου στην περιοχή “Κουκουναύγιες”

Στοιχεία Προκήρυξης