Πιλοτική δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αυλείου χώρου του 2ου Λυκείου Χίου και 2ου Γυμνασίου Χίου του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης