ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ4/2017 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΝΤΕ ΘΕΣΕΩΝ