ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ-ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΥΔΟΜ ΜΑΛΑΦΗΣ