Πολεοδομικές Εφαρμογές

Επικοινωνία

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Διεύθυνση: Οινοπίωνος 2, ΤΚ 82100 Χίος

Τηλ.: 22713 51600

Φαξ.: 22713 51635

Email: poleodomia@chios.gov.gr

Ακολουθούν ορισμένες από τις πιο χρήσιμες υπηρεσίες που παρέχονται από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης.

Υπηρεσίες

{slider Χορήγηση Βεβαιώσεων|closed}

Η Υπηρεσία Δόμησης είναι υπεύθυνη για τη χορήγηση βεβαιώσεων από τα τμήματά της (Οινοπίωνος 2) για τα εξής θέματα:

  • Βεβαίωση παλαιότητας κτιρίων για φορολογική ή άλλες χρήσεις
  • Βεβαίωση αρτιότητας  – οικοδομησιμότητας οικοπέδων
  • Βεβαίωση θέσεως οικοπέδου εντός ή εκτός οικισμών – σχεδίων πόλεως
  • Βεβαίωση – έγκριση για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφελείας (π.χ. ΔΕΗ κ.λπ.)
  • Βεβαίωση επιτρεπόμενων χρήσεων γης
  • Βεβαίωση απαλλαγής υποχρέωσης WC για AMEA

{slider Εγκρίσεις Εργασιών}

Η Υπηρεσία Δόμησης είναι υπεύθυνη για τη χορήγηση έγκρισης εργασιών του άρθρ.4 παρ.3 του Ν.4067/12 (ΦΕΚ 79′ Α 9-4-2012 / 48ωρης γνωστοποίησης). Οι δημότες θα πρέπει να απευθυνθούν στην Υπηρεσία Δόμησης (Οινοπίωνος 2).

{slider Άλλες Υπηρεσίες}

Στην Υπηρεσία Δόμησης μπορείτε επίσης να:

  • Υποβάλλετε ηλεκτρονικό αίτημα για ορισμό Ελεγκτού Δόμησης στην Ε.Υ.Ε.Δ.
  • Αιτηθείτε τον έλεγχο των ορθών τετραγωνικών (εμβαδό) κτιρίων και δίορθωση αυτών.

{/sliders}

 

Πίσω στις Υπηρεσίες

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δ.ΧΙΟΥ

https://mindiggsis-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/s_karousakis_chios_gov_gr/EvmBz0PkuwpIvbJ0CkL7nUgBiuMyTWu-68gTYE1dQYlmwg?e=RevqAw