Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων – επισκέψεων δομής ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

14/10/2019

Προυπολογισμός:

397,80 €