ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1

Τσιμεντοστρώσεις σήμανση και ασφάλιση στους αγροτικούς δρόμους Φισφιρή-Kάμπος Αυγωνύμων, Κουκούρικα Βροντάδου, Βουνό-Αγγέλη Καρυών και Βόρειου περιφερειακού Σιδηρούντας

2

Τσιμεντόστρωση-Σήμανση και ασφάλιση στους αγροτικούς δρόμους Χωρίδια Καρυών, Λιβάδα Κλειδούς, Ξερόκαμπος Αυγωνύμων, και Κριθαριές Σιδηρούντας

3

Δημιουργία χώρου αναψυχής στην περιοχή Λειβαδίων Χίου

4

Κατασκευή παιδικού και βρεφικού σταθμού στο Δημοτικό Σχολείο Βέσσας ΔΕ Μαστιχοχωρίων

5

Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού πρόληψης πυρκαγιών-επιτήρησης δασών

6

Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές.