Πρόγραμμα εκδηλώσεων Ομηρείου Π.Κ.Δ.Χ. Ιουλίου – Αυγούστου 2016.