Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

sfigga

Χίος 30/7/2013

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει ότι στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους εγκρίθηκαν 40.000 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων, από τις οποίες αντιστοιχούν στον Δήμο Χίου 336.

Οι προβλεπόμενες ειδικότητες αφορούν απόφοιτους Π.Ε. , Τ.Ε. , Δ.Ε. και ΙΕΚ κατεύθυνσης πληροφορικής, Π.Ε. και Τ.Ε. Διοικητικούς, Οικονομολόγους, Λογιστές, απόφοιτους Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δ.Ε. Διοικητικούς και Υ.Ε. γενικών καθηκόντων. Επίσης Π.Ε. και Τ.Ε. Κοινωνικούς λειτουργούς, Κοινωνιολόγους, Βρεφοκόμους Ειδικής Αγωγής, Ψυχολόγους, Φυσικοθεραπευτές και Δ.Ε. Βοηθούς Βρεφοκόμους, Νοσηλευτές.

Ο Δήμος Χίου απέστειλε στη Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΕ) πίνακα με τις ειδικότητες που θα καλύψουν τις ανάγκες των υπηρεσιών και αναμένει την υπουργική απόφαση, η οποία θα καθορίσει τη διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής αλλά και τον τρόπο πρόσληψης.

από το γραφείο τύπου