ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΧΙΟ

3 προγραμματικές συμβάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 1.300.000€ που αφορούν την Νότια Χίο, ψηφίστηκαν στο ΔΣ του Δήμου Χίου.

Τα έργα αφορούν την Βελτίωση βατότητας οδού Ολύμποι – Σαλάγωνα, την Ασφαλτόστρωση οδού Πυργίου – Καρίντας και τις Εργασίες Συντήρησης οδού Κώμης – Λιλικά που περιλαμβάνουν εργασίες καθαρισμού και δημιουργίας τάφρων αποχέτευσης, καθαρισμός και επισκευή τεχνικών απορροής ομβρίων, εργασίες ασφαλτόστρωσης, κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας κ.α.