Δήμος Χίου – Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (ΙΟΥΝΙΟΣ 2015) ΑΠ 25180/13-7-2015