ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης