ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης