ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ XIOY & 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης