ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ   ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης