ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ σε ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΡΟΜΟ «ΔΡΟΜΟΣ ΠΙΣΤΕΩΣ»