ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ & 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ XIOY

Στοιχεία Προκήρυξης