ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΙΟΥ -3ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης