ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΙΟΥ -3ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης