«Προκήρυξη γνωστοποίησης Απόφασης προσδιορισμού Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας για τη διενέργεια
των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023 στο Δήμο Χίου»