Προμήθεια (11) συσκευών κινητής τηλεφωνίας για κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

02/07/2020

Προυπολογισμός:

2.749,03