Προμήθεια (20.000) φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

29/10/2019

Προυπολογισμός:

982,80 €