Προμήθεια (5) αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών και των επιτοίχιων κουτιών τους για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

04/03/2022

Προυπολογισμός:

10.237,50