Προμήθεια αυτοκόλλητων ειδοποιητηρίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (ΟΡΘΗ)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

29/11/2019

Προυπολογισμός:

300,00 €