Προμήθεια αυτοκόλλητων σημάτων (patches) για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

16/02/2018

Προυπολογισμός:

120,00 €