Προμήθεια αλκοολούχων αντισηπτικών gel για τις σχολικές μονάδες του Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

10/11/2020

Προυπολογισμός:

7.987,20 €