Προμήθεια αναλογίου ομιλιών από plexi-glass για τις ανάγκες των Δημοσίων σχέσεων του Δήμου

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

έως τις 11.30 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία:

04/09/2015