Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών κλπ & συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

15/01/2016

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

15/01/2016
και ώρα: Ηλεκτρονικά έως 17:00μμ