«Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, servers κλπ)»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

07/06/2023

Προυπολογισμός:

19.995,30