«Προμήθεια & αντικατάσταση οργάνων και δαπέδων υφιστάμενων παιδικών χαρών και επισκευή 2020» (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/03/2021
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

150.000,00 €