Προμήθεια-Αντικατάσταση Τεχνητού Χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

06/11/2015

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

06/11/2015
και ώρα: Ηλεκτρονικά έως 17:00μμ