Προμήθεια χαρτικά και λοιπά είδη για το εργαστήρι χειροτεχνίας του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ «ΠΕΡΙΒΟΛΙ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

03/06/2024

Προυπολογισμός:

400,61