Προμήθεια  δάφνινων  στεφάνων για το 2024  για εορτές και εκδηλώσεις του Δήμου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

20/12/2023

Προυπολογισμός:

892,00