Προμήθεια  διαφημιστικών ειδών για τις ανάγκες δημοσιότητας και δικτύωσης του Κοινωνικού Φαρμακείου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

07/11/2023

Προυπολογισμός:

1.497,60