Προμήθεια διαφόρων ειδών για το εργαστήριο κατασκευής κεριών για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΠΕΡΙΒΟΛΙ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

15/05/2018

Προυπολογισμός:

651,69 €