Προμήθεια διαφόρων ειδών για το εργαστήριο κεριών του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου ΠΕΡΙΒΟΛΙ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

30/05/2016
και ώρα: έως τις 11:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

630,00 €