«Προμήθεια διαφόρων ειδών  γραφικής ύλης και λοιπών  υλικών γραφείου για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας »

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

16/10/2023

Προυπολογισμός:

1.082,54