«Προμήθεια διακριτικού σήματος και πινακίδας πλαισίου για τη σήμανση κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

11/04/2023

Προυπολογισμός:

631,80