Προμήθεια δύο (2) βιντεοκαμερών με κάρτα μνήμης στα πλαίσια του Φεστιβάλ CINEμάθεια 2018

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/06/2018

Προυπολογισμός:

650,00 €