Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων containers για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Λ.Τ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης