Προμήθεια εδεσμάτων κλπ για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

έως την 1:30 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία:

18/12/2015