«Προμήθεια  ειδικού κρεβατιού νοσοκομειακού τύπου με ορθοπεδικό στρώμα, για τις ανάγκες  ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ “ΠΕΡΙΒΟΛΙ”»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

30/10/2023

Προυπολογισμός:

1.250,00