Προμήθεια ειδών εργαστήριου για το τμήμα ξυλουργικής του εργαστηρίου ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/06/2023

Προυπολογισμός:

303,60