Προμήθεια ειδών εργαστηρίου για το τμήμα ξυλουργικής του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Δήμου Χίου «ΠΕΡΙΒΟΛΙ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

03/06/2024

Προυπολογισμός:

260,33