Προμήθεια ειδών εργαστηρίου ΚΔΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ (χειροτεχνίας και ειδών βιβλιοπωλείου)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

16/11/2021

Προυπολογισμός:

243.90