Προμήθεια ειδών για τη λειτουργία των εργαστηρίων υφαντικής και κεντήματος του ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΠΕΡΙΒΟΛΙ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

05/12/2017
και ώρα: 11:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

378,00 €